M’interessa assistir a la jornada que es durà a terme a l’auditori del DHUB el 29 de novembre:

"Artesania Ara: Interaccions Professionals"

  Nom i Cognoms
  Càrrec
  DNI / CIF
  Empresa / Associació / Entitat
  Telèfon
  Correu electrònic
  WEB
  Sector d'activitat:
  Comentaris
  Codi
    (introdueixi el codi)

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades en un fitxer automatitzat anomenat Subscripció a butlletins i trameses, la finalitat del qual es trametre informació de les properes convocatòries que pugui efectuar aquest organisme en matèria de comerç i serveis, a més de l'enviament per correu electrònic dels butlletins del CCAM i trameses d’informació relacionada amb el Comerç, l'Artesania i la Moda de Catalunya.

L'òrgan responsable del fitxer és el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya i l'adreça on la persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Provença, 339, 08037 Barcelona.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

alta :: baixa :: contacte Generalitat de Catalunya