M'interessa assistir a la jornada d' E-Commerce convocada per DGC i CCAM

 

  Nom *
  Cognoms *
  NIF/NIE *
  Nom Comercial *
  Adreça *
  Codi Postal *
  Població *
  Telèfon
  Mòbil *
  FAX
  Correu electrònic *
  Pàgina Web
  Localitat *
 

 

Si voleu factura ompliu els següents camps

  Factura a nom de:
  DNI/NIF
  Adreça
  Codi Postal
  Població

 

 

  Codi seguretat
   

(introdueixi el codi de seguretat)

Els camps marcats amb * son obligatoris

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades en un fitxer automatitzat anomenat Subscripció a butlletins i trameses, la finalitat del qual es trametre informació de les properes convocatòries que pugui efectuar aquest organisme en matèria de comerç i serveis, a més de l'enviament per correu electrònic dels butlletins del CCAM i trameses d’informació relacionada amb el Comerç, l'Artesania i la Moda de Catalunya.

L'òrgan responsable del fitxer és el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya i l'adreça on la persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Provença, 339, 08037 Barcelona.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

alta :: baixa :: contacte Generalitat de Catalunya