M'interessa assistir a la jornada d'Eficiència energètica convocada pel CCAM i ICAEN

 

  Nom *
  Cognoms *
  NIF/NIE *
  Nom Comercial *
  Adreça *
  Codi Postal *
  Població *
  Telèfon
  Mòbil *
  Nombre d'establiments que representa*
  Correu electrònic *
  Pàgina Web
 
  AGENDA
 
Barcelona
CCAM - Artesania de Catalunya,
C/ Banys Nous, 11,
Horari 9:30 a 11:30 hores
 
Dilluns, 23 de maig de 2016 (jornada inaugural).
Dilluns, 30 de maig de 2016.
Dimarts, 7 de juny de 2016.
 
Girona
Auditori Josep Irla dels SSTT del Departament d'Empresa i Coneixement
Plaça Pompeu Fabra, 1,
Horari 9:30 a 11:30 hores
 
Dilluns, 6 de juny de 2016.
 
Reus
Cal Massó
Pròsper Bofarull, 7,
Horari 9:30 a 11:30 hores
 
Dilluns, 13 de juny de 2016.
 
Lleida
Auditori de Governació
Lluis Companys, 1,
Horari 9:30 a 11:30 hores
 
Dilluns, 20 de juny de 2016.
 
Manresa
Serveis Territorials d'Empresa i Coneixement
Catalunya Central, Alfons XII, 13,
Horari 9:30 a 11:30 hores
 
Dilluns, 27 de juny de 2016.
 

 

Si voleu demanar la diagnosi gratuïta, ompliu els següents camps:

  Nom de la persona de contacte
  DNI/NIF
  Adreça
  Codi Postal
  Població
  Telefon de contacte

 

 

  Codi seguretat
   

(introdueixi el codi de seguretat)

Els camps marcats amb * son obligatoris

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa que les dades de les persones que se sol·liciten en el formulari normalitzat seran incorporades al fitxer "Expedients Administratius" del qual és responsable la direcció del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya amb la finalitat d'impulsar les accions de foment i desenvolupament del comerç, el suport als dissenyadors de moda, fomentar l'artesania catalana, promoure l'associacionisme, gestionar programes d'incentius i de finançament, l'organització d'actes públics, jornades, cursos o conferències i altres convocatòries o activitats que organitzi o en les quals participi.

Es pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit dirigit a la Direcció del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, Puig i Xoriguer, 11, 08004 de Barcelona. Adreça electrònica: ccam@gencat.cat. Si en el formulari s'han d'incloure dades de caràcter personal referents a persones físiques diferents de les que comuniquen les dades, cal informar-los dels punts assenyalats anteriorment.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

alta :: baixa :: contacte Generalitat de Catalunya