Formalització de la inscripció a les Jornades de Comerç online i d'Aparadorisme

 

  Nom *
  Cognoms *
  NIF/NIE *
  Sector *
  Nom comercial de l'empresa *
  Telèfon de contacte *
  Adreça *
  Codi Postal *
  Població *
  Correu electrònic *
 
  M'interessaria assistir a la següent Jornada convocada pel CCAM
 
 
Aparadorisme : Barcelona, 30 novembre

(Sala d'Artesania Catalunya, C. Banys Nous 11)

 

 
  Codi seguretat *
   

(introdueixi el codi de seguretat)

Els camps marcats amb * són obligatoris

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades al fitxer automatizat anomenat "Comunicacions" del qual és responsable la Direcció del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya amb la finalitat de la comunicació d'informació relativa a l'actuació del Consorci, en els àmbits del comerç, els serveis, l'artesania i la moda, com també l'organització d'actes públics, jornades, cursos o conferències i altres activitats que organitzi o en les quals participi.

Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit dirigit a la Direció del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, Puig i Xoriguer 11-13, 08004 Barcelona. Adreça electrònica: ccam@gencat.cat.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

alta :: baixa :: contacte Generalitat de Catalunya